Home / Bibelemner / Irettesettelse

Irettesettelse

Når er det riktig å irettesette andre? Det er riktig å irettesette et menneske når de går på kompromiss med det onde. Det står i Bibelen, Galaterne 2,11. ”Man da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, for hans opptreden hadde dømt ham.”

Irettesettelse er til nytte når motivet er nestekjærlighet fremfor fordømmelse. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 4,14. ”Jeg skriver ikke dette for å føre skam over dere, men for å vise dere til rette, som barn jeg er glad i.”

Irettesettelse er til hjelp for de som ønsker å vokse åndelig. Det står i Bibelen, Hebreerne 12,7. ”At dere må lide, det tjener til å oppdra dere; for Gud behandler dere som barn. Finnes det en sønn som ikke blir tuktet av sin far?”

Bibelen er en god kilde til veiledning og irettesettelse i sitt eget liv. Det står i Bibelen, 2. Timoteus 3,16.17. ”Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning."