Παρελθόν

Το παρελθόν είναι γεμάτο από χρήσιμα μαθήματα για εμάς σήμερα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Όλα αυτά έγιναν παραδείγματα σε εκείνους και γράφτηκαν για τη νουθεσία μας, στους οποίους έφτασαν τα τέλη των αιώνων." (Επιστολή προς Κορινθίους Α΄ 10: 11)

Μην ασχολείσαι με τα αρνητικά πράγματα του παρελθόντος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αδελφοί μου, εγώ δεν στοχάζομαι τον εαυτό μου ότι το έχω αποκτήσει. Αλλ’ ένα πράγμα κάνω, λησμονώντας μεν όσα βρίσκονται πίσω, επεκτεινόμενος δε σε όσα βρίσκονται μπροστά, τρέχω προς τον σκοπό, για το βραβείο της άνω κλήσης του Θεού εν Χριστώ Ιησού." (Επιστολή προς Φιλιππησίους 3: 13 – 14)