Home / Bibelemner / Fortiden

Fortiden

I fortiden har det skjedd mye som kan være til hjelp og lærdom for oss i dag. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 10,11. ”Det som hendte med dem, skulle være advarende eksempler; det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet.”

Legg bak deg det vonde som ligger i fortiden. Det står i Bibelen, Filipperne 3,13. ”Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran.”