Πλούτος

Από που προέρχονται τα υλικά αγαθά; Η Αγία Γραφή λέει: “Αλλά, θα θυμάσαι τον Κύριο τον Θεό σου· επειδή, αυτός είναι που σου δίνει δύναμη να αποκτάς πλούτη.” (Δευτερονόμιο 8:18)

Μπορούν τα χρήματα να εμποδίσουν πιο σημαντικά πράγματα; Η Αγία Γραφή λέει: “Έτσι λέει ο Κύριος: Ας μη καυχάται ο σοφός στη σοφία του, κι ας μη καυχάται ο πλούσιος στον πλούτο του· αλλ’ εκείνος που καυχάται, ας καυχάται σε τούτο: Ότι εννοεί και γνωρίζει εμένα, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, που κάνω έλεος, κρίση, και δικαιοσύνη.” (Ιερεμίας 9:23,24)

Ο πλούτος μπορεί να μας κάνει να έχουμε τη σωστή στάση απέναντι στα υλικά αγαθά. Η Αγία Γραφή λέει: “Και τους είπε (ο Ιησούς): ‘Προσέχετε και φυλάγεστε από την πλεονεξία· επειδή, αν κάποιος έχει περίσσεια αγαθά, η ζωή του δεν εξαρτάται από τα υπάρχοντα του.” (Λουκάν 12:15)

Είναι ανόητο να θέτεις την οικονομική ευημερία ως ύψιστη προτεραιότητα. Η Αγία Γραφή λέει: “Κανένας δεν μπορεί να υπηρετεί δύο κυρίους· επειδή, ή τον έναν θα μισήσει, και τον άλλον θα αγαπήσει· ή στον έναν θα προσκολληθεί, και τον άλλον θα καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε τον Θεό και τον Μαμωνά.” (Ματθαίον 6:24) “Όσοι, βέβαια, θέλουν να πλουτίζουν, πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα, και σε πολλές ανόητες και βλαβερές επιθυμίες, που βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια.” (Α’ Τιμόθεον 6:9)

Αν και δεν είναι αδύνατο, είναι δύσκολο για τον πλούσιο να μπει στο βασίλειο του Θεού. Η Αγία Γραφή λέει: “Και ο Ιησούς, κοιτάζοντας ολόγυρα, λέει στους μαθητές του: Πόσο δύσκολα θα μπουν μέσα στη βασιλεία τού Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα. Οι μαθητές, όμως, εκπλήττονταν για τα λόγια του. Και ο Ιησούς απαντώντας πάλι, τους λέει: Παιδιά μου, πόσο δύσκολο είναι να μπουν στη βασιλεία τού θεού αυτοί που έχουν το θάρρος τους στα χρήματα. Ευκολότερο είναι να περάσει καμήλα μέσα από τη βελονότρυπα, παρά πλούσιος να μπει μέσα στη βασιλεία τού Θεού.” (Μάρκον 10:23-25)

Η φιλαργυρία οδηγεί στο κακό. Η Αγία Γραφή λέει: Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία· την οποία μερικοί, καθώς την ορέχτηκαν, αποπλανήθηκαν από την πίστη και πέρασαν τον εαυτό τους μέσα από πολλές οδύνες.” (Α’ Τιμόθεον 6:10)

Η ικανοποίηση και ευτυχία δε σχετίζεται με την ποσότητα των χρημάτων ή των αποκτημάτων. Η Αγία Γραφή λέει: “Ξέρω να περνώ με στέρηση, ξέρω και να έχω περίσσυμα· σε κάθε τι, και σε όλα είμαι διδαγμένος, και να χορταίνω και να πεινάω, και να έχω περίσσευμα και να στερούμαι. Όλα τα μπορώ, διαμέσου του Χριστού που με ενδυναμώνει.” (Φιλιππησίους 4:12,13)

Το ενδιαφέρον μας βρίσκεται εκεί όπου έχουμε επενδύσει τα πλούτη μας. “Επειδή, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας.” (Ματθαίον 6:21)