Home / Subiecte biblice / Bogăţie

Bogăţie

De unde vin binecuvântările materiale?

Este scris în Biblie: Deuteronom 8:18. “Ci, adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi.”

Pot, oare, banii să se interpună în calea celor mai importante lucruri? Bogăţia poate deveni centrul vieţii noastre şi poate lua locul lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Ieremia 9:23-24. “Aşa vorbeşte Domnul: “Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în aceasta găsesc plăcere Eu, zice Domnul.”

Bogăţia ne poate da atitudini greşite despre lucrurile materiale.

Este scris în Biblie: Luca 12:15. “Apoi (Isus) le-a zis: “Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.”

Nu e înţelept să facem o prioritate din succesul financiar.

Este scris în Biblie: Matei 6:24. “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul şi va iubi pe celalt; sau va ţinea la unul şi va nesocoti pe celalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.”

1Timotei 6:9. “Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare.”

Nu e imposibil, dar este dificil pentru cei bogaţi să devină cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Marcu 10:23-25. “Isus S-a uitat împrejurul Lui şi a zis ucenicilor Săi: “Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!” Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: “Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogăţii, să intre în Împărăţia lui Dumnezeu! Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu!”

Iubirea de bani duce la rău.

Este scris în Biblie: 1Timotei 6:10. “Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.”

A fi mulţumit nu are legătură cu mulţimea banilor sau bogăţiilor.

Este scris în Biblie: Filipeni 4:12-13. “Ştiu să trăiesc aproape din nimic ori din belşug. Am învăţat să fiu mulţumit în orice situaţie, fie că am stomacul plin, fie că rabd de foame, şi-n belşug şi-n sărăcie. Fiindcă pot face ceea ce-mi cere Dumnezeu cu ajutorul lui Cristos, care îmi dăruieşte tărie şi putere” (NT pe întelesul tuturor).

Interesul nostru este acolo unde banii ne sunt investiţi.

Este scris în Biblie: Matei 6:21. “Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.”