Προσβολές

Η απάντησή μας στις προσβολές πρέπει να είναι μετρημένη και ελεγχόμενη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο άφρονας φανερώνει αμέσως την οργή του, ενώ ο φρόνιμος σκεπάζει το όνειδός του." (Παροιμίες 12: 16)