Insulte

Răspunsul nostru la insultă trebuie să fie controlat şi chibzuit.

Este scris în Biblie: Proverbe 12:16. “Nebunul îndată îşi dă pe faţă mânia, dar înţeleptul stă rece când este însultat”(Traducerea engleză TLB).