Home / Bibel ämnen / Förolämpning

Förolämpning

Hur bör vår reaktion på förolämpningar vara?  Bibeln säger i Ordspråksboken 12:16  Dåren låter genast sin vrede märkas, den förståndige låtsas inte om en skymf.   Ordspråksboken 15:1 säger: Mjukt svar stillar vrede, hårda ord väcker harm.

Jesus uppmanade oss att möta förolämpningar med kärlek. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:39”Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom.

Jesus gav det bästa exemplet på detta, när han hängde på korset. Bibeln säger i Lukasevangeliet 23:34  Jesus sade: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.”...

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.