Τι ομορφιάς αξίζει πραγματικά να έχει κάποιος; Η πραγματική ομορφιά βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο και έχει θετικές επιπτώσεις στους άλλους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Των οποίων ο στολισμός ας είναι όχι ο εσωτερικός, αυτός με το πλέξιμο των τριχών και της περίθεσης των χρυσών αντικειμένων ή της ένδυσης των ιματίων, αλλ’ ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς, κοσμημένος με την αφθαρσία του πράου και ησύχιου πνεύματος, το οποίο μπροστά τον Θεό είναι πολύτιμο." (Επιστολή Πέτρου Α΄ 3:3 - 4)

Η πραγματική ομορφιά δεν είναι εγωκεντρική. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Το ίδιο και οι γυναίκες, με ενδυμασία σεμνή, να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σωφροσύνη, όχι με πλέγματα ή χρυσάφι ή μαργαριτάρια ή πολυτελή ενδυμασία· αλλά με έργα αγαθά (αυτό που ταιριάζει σε γυναίκες, οι οποίες δημόσια φανερώνουν θεοσέβεια)." (Επιστολή προς Τιμόθεο Α΄ 2:9 - 10)

Η πραγματική ομορφιά βρίσκεται στον Κύριο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "κι ας είναι η λαμπρότητα του Κυρίου, του Θεού μας επάνω μας·" (Ψαλμοί 90:17)