Home / Biblická témata / Oblečení

Oblečení

Jaké místo zaujímá krása v lidském životě? Opravdová krása se skrývá v nitru člověka a pozitivně působí na druhé. Bible nás v 1. listě Petrově 3,3.4upozorňuje: „Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.“

Pravá krása není soběstředná. Je to řečeno v Bibli, 1. Timoteovi 2,9.10: „Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.“

Pravá krása pochází od Boha. Hovoří o tom Bible, Žalm 90,17: „Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi…“