Σχέσεις

Οι σχέσεις μας με τους άλλους δεν πρέπει να ασκούν αρνητική επιρροή στην πίστη μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην ομοζυγείτε με τους απίστους. Επειδή ποια συμμετοχή έχει η δικαιοσύνη με την ανομία; Και ποια κοινωνία έχει το φως προς το σκοτάδι;" (Επιστολή προς Κορινθίους Β΄ 6: 14)

Μέσω του Ιησού μπορούμε να έχουμε σωστές σχέσεις με τους άλλους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…(ο Ιησούς Χριστός), στον οποίο κάθε οικοδομή, καθώς συναρμολογείται, αυξάνει σε έναν άγιο ναό εν Κυρίω. Στον οποίο κι εσείς συνοικοδομείστε σε κατοικητήριο του Θεού διαμέσου του Πνεύματος." (Επιστολή προς Εφεσίους 2: 21 – 22)

Με τον καιρό μοιάζουμε περισσότερο με τους ανθρώπους με τους οποίους κάνουμε παρέα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αυτός που περπατά με σοφούς θα είναι σοφός. Ενώ ο σύντροφος των αφρόνων θα χαθεί." (Παροιμίες 13: 20)