Home / Bibelemner / Mellommenneskelige forhold

Mellommenneskelige forhold

Vårt forhold til andre må ikke få gå utover vår tro. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 6,14. ”Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket?”

Jesus gjør det mulig for oss å ha gode forhold til andre mennesker. Det står i Bibelen, Efeserne 2,21-22. ”Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.”

Vi har lett for å bli som de menneskene vi omgås. Det står i Bibelen, Ordspråkene 13,20. ”Den som omgås vismenn, blir vis, men dårers venn går det ille.”