Home / Biblijos Temos / Abejingumas

Abejingumas

Dievas nemėgsta abejingumo, ypač dvasiniuose reikaluose. Žr. Biblijoje: „Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas. O, kad būtum arba šaltas, arba karštas! Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, Aš išspjausiu tave iš Savo burnos.“ Apreiškimas Jonui 3, 15-16.

Būk tvirtas, atlikdamas savo įsipareigojimus. Žr. Biblijoje: „Viešpats DIEVAS man padeda, todėl aš nesu pažemintas. Nutaisiau veidą, kietą kaip titnagas, ir žinau, kad nebūsiu sugėdintas.” Izaijo pranašystė 50, 7.

Nesiduok išmušamas iš vėžių nereikšmingų įvykių. Žr. Biblijoje: „Jie bus Mano tauta, o Aš būsiu jų Dievas. Vieną širdį ir vieną kelią duosiu jiems, kad jie Mane visuomet garbintų savo pačių labui, o po jų – savo vaikų gerovei.“ Jeremijo pranašystė 32, 38-39.

Apsispręsk tarnauti Viešpačiui. Žr. Biblijoje: „Arba, jei jums nepatinka tarnauti VIEŠPAČIUI, rinkitės šiandien, kam tarnausite: dievams, kuriems jūsų protėviai tarnavo, būdami Užupyje, ar dievams amoritų, kurių krašte gyvenate; bet aš ir mano šeima tarnausime VIEŠPAČIUI.“ Jozuės knyga 24, 15.