Home / Biblická témata / Lhostejnost

Lhostejnost

V našem vztahu ke Kristu nesmíme projevovat lhostejnost. Kristus ve Zjevení 3,15.16 říká: „Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.“