Home / Bibelemner / Likegyldighet

Likegyldighet

Vi må ikke være likegyldige i vårt forhold til Kristus. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 3,15-16. ”Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn.”