Αδιαφορία

Δεν θα πρέπει να είμαστε αδιάφοροι απέναντι στον Χριστό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ξέρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Είθε να ήσουν ψυχρός ή ζεστός." (Αποκάλυψη 3: 15)