Home / Bibelemner / Åndelig vekst

Åndelig vekst

Åndelig vekst og utvikling er et sentralt mål for kristne mennesker. Det står i Bibelen, 2. Peter 3,18. ”Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham tilhører æren, nå og i all evighet! Amen.”

En viss grad av selvdisiplin er nødvendig for å oppnå åndelig vekst i sitt liv. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 9,25. ”En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner, vi for å vinne en krans som aldri visner.”

Gud har lovet oss en vedvarende vekst, som alle kristne kan oppleve helt til Jesus kommer tilbake. Det står i Bibelen, Filipperne 1,6. ”Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.”

Åndelig vekst er avgjørende i kristenlivet og krever en innsats fra vår side. Det står i Bibelen, Hebreerne 5,12-14. ”Etter så lang tid burde dere selv være lærere; men dere trenger noen som på ny kan lære dere de første og grunnleggende ting i Guds ord. Dere må ha melk, og ikke fast føde. For den som får melk, mangler innsikt i budskapet om rettferdighet; han er umoden. Men den faste føde er for de modne, for dem som ved å bruke sine sanser har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt.”