Home / Bibel ämnen / Tillväxt/utveckling

Tillväxt/utveckling

Andlig utveckling är målet för den kristne. Bibeln säger i 2 Petrusbrevet 3:18   Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus....

Gud har lovat fortsatt andlig tillväxt tills Jesus kommer tillbaka. Bibeln säger i Filipperbrevet 1:6   och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag.

Andlig tillväxt är nödvändig för det kristna livet. Bibeln säger i Hebreerbrevet 5:12-14   Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men i stället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk i stället för fast föda. Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont.

Andlig tillväxt och utveckling kommer genom träning och disciplin. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 9:25   Var och en som tävlar måste försaka allt – löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.