Home / Bibelemner / Alkoholinntak (se også Alkohol)

Alkoholinntak (se også Alkohol)

Inntak av alkohol kan få alvorlige konsekvenser. Det står i Bibelen, Ordspråkene 23,29-30. ”Hvem roper akk, og hvem roper ve, hvem har strid, og hvem må klage? Hvem har uten grunn fått sår, og hvem har sløve øyne? Jo, de som sitter lenge oppe og drikker, de som kommer for å smake på kryddervinen.”

Bibelen kommer med et mektig alternativ til alkohol. Det står i Bibelen, Efeserne 5,18. ”Drikk dere ikke fulle på vin; det fører til utskeielser. Men bli fylt av Ånden.”