Home / Bibelemner / Enslighet

Enslighet

Både ekteskap og enslighet er gaver fra Gud. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 7,6-8. ”Dette er ment som en tillatelse, ikke som et påbud. Jeg skulle ønske at alle var som jeg. Men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene slik, den andre slik. Til de ugifte og enkene sier jeg: Det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg.”

Som enslig kan man bruke tiden og friheten til å tjene Gud. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 7,29-31. ”Det jeg altså mener, brødre, er dette: Det er kort tid igjen. Fra nå av skal de som har kone, være som om de ingen hadde, de gråtende som om de ikke gråt, de glade som om de ikke gledet seg, de som kjøper noe, som om de ikke eide det, og de som bruker verdens goder, som om de ikke brukte dem. For denne verden, slik den nå er, går under.”