Home / Bibelemner / Fattigdom

Fattigdom

Penger er ikke alt. Det står i Bibelen, Ordspråkene 13,7-8. ”Én opptrer som rikmann, men har ingen ting, en annen later som om han er fattig, men eier mye. En rik mann må kjøpe seg fri med sin rikdom, en fattig blir ikke utsatt for trusler.”

Selv om verden kanskje ser opp til rike mennesker, skal man ikke bli overrasket om Gud viser fattige mennesker ære. Det står i Bibelen, Jakob 2,5. ”Hør, mine kjære brødre: Har ikke Gud utvalgt den som er fattig i verdens øyne, til å være rik i troen og arve det rike han har lovt dem som elsker ham?”

Vi bør gjøre det vi kan for å hjelpe de fattige. Det står i Bibelen, Galaterne 2,10. ”Vi skulle bare huske på de fattige, og det har jeg alltid lagt vinn på å gjøre.”

Å overse de som lever i nød, er en synd. Det står i Bibelen, Amos 5,12. ”For jeg kjenner de mange overtredelser og de tallrike synder dere har gjort, dere som forfølger uskyldige folk, tar imot bestikkelser og driver fattigfolk bort fra retten.”

Når vi hjelper de som lever i nød, vil vi bli velsignet av Gud. Det står i Bibelen, Salmene 41,2. ”Sæl er den som har omsorg for de hjelpeløse; på ulykkesdagen frir Herren ham ut.”

Vi viser Gud ære ved å ta oss av de fattige. Det står i Bibelen, Ordspråkene 14,31. ”Den som er hard mot en stakkar, håner hans skaper, den som er mild mot de fattige, ærer Gud.”

Menigheten skal støtte de fattige som ikke har familie eller noen som kan hjelpe dem. Det står i Bibelen, 1. Timoteus 5,5-6. ”Den som da virkelig er enke og står alene, hun har satt sitt håp til Gud og lever i bønn og påkallelse natt og dag. Men den som bare vil nyte livet, hun er levende død.”

Gud har lovet store velsignelser til de som hjelper andre som er i nød. Det står i Bibelen, Jesaja 58,7-11. ”At du deler ditt brød med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne. Da skal ditt lys bryte fram som når dagen gryr, dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg. Da skal Herren svare når du kaller på ham, når du roper om hjelp, skal han si: ”Her er jeg!” Når du tar bort hvert tyngende åk, når du holder opp med å peke fingrer og tale ondskapsfullt om andre, når du deler ditt brød med den som sulter, og metter den som lider nød, da skal lyset renne for deg i mørket, og natten skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg og mette deg i det tørre land. Han skal gi deg nye krefter, så du blir lik en vannrik hage, ja, som et kildevel der vannet aldri svikter.”

Vi skal handle på vegne av de fattige. Det står i Bibelen, Amos 5,24. ”La retten velle fram som vann, og rettferd lik bekker som aldri blir tørre!”