Săraci

Banii nu sunt totul.

Este scris în Biblie: Proverbe 13:7-8. “Unul face pe bogatul şi n-are nimic, altul face pe săracul şi are totuşi mari avuţii. Omul cu bogăţia lui îşi răsumpără viaţa, dar săracul n-ascultă mustrarea.”

În timp ce lumea poate onora pe cei bogaţi, nu fii surprins dacă Dumnezeu onorează pe cei săraci.

Este scris în Biblie: Iacov 2:5. “Ascultaţi la mine, scumpi fraţi: Dumnezeu i-a ales pe cei săraci să fie bogaţi în credinţă şi Împărăţia lui Dumnezeu este a lor, fiindcă acesta e darul făgăduit de El tuturor celor care Îl iubesc” (NT pe înţelesul tuturor).

Trebuie să fim doritori de a ajuta pe săraci.

Este scris în Biblie: Galateni 2:10. “Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci şi chiar aşa am şi căutat să fac.”

Neglijarea săracilor este păcat.

Este scris în Biblie: Amos 5:12. “Căci Eu ştiu că nelegiuirile voastre sunt multe şi că păcatele voastre sunt fără număr: asupriţi pe cel drept, luaţi mită şi călcaţi în picioare la poarta cetăţii dreptul săracilor.”

Ajutarea săracilor aduce binecuvântarea lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Psalmul 41:1. “Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte.”

Onorăm pe Dumnezeu când îngrijim de cei săraci.

Este scris în Biblie: Proverbe 14: 31. “Cine asupreşte pe sărac, batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinsteşte pe Ziditorul său.”

Biserica trebuie să ajute pe săracii care n-au familii.

Este scris în Biblie: 1Timotei 5:5-6. “Biserica trebuie să aibe grijă şi de văduvele sărace care n-au pe nimeni pe lume, dacă acestea apelează la ajutorul lui Dumnezeu şi petrec mult timp în rugăciune; dar dacă tot timpul nu fac altceva decât să umble cu bârfe şi să alerge ahtiate după plăceri, prăpădindu-şi astfel sufletele, biserica nu mai este obligată să vadă de ele” (NT pe înţelesul tuturor).

Dumnezeu promite mari răsplătiri celor ce ajută pe săraci.

Este scris în Biblie: Isaia 58:7-11. “Împarte–ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l şi nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va incolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va însoţi. Atunci tu vei chema şi Domnul va răspunde, vei striga şi El va zice: “Iată-mă!” Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste intunecime şi întunericul tău va fi ca ziua nămeaza mare! Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.”

Trebuie să acţionăm în favoarea celor săraci.

Este scris în Biblie: Amos 5:24. “Dreptatea să curgă ca o apă curgătoare şi neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată!”