Home / Bibelemner / Forventninger

Forventninger

Hva forventer Gud av oss? Det står i Bibelen, 5. Mosebok 10,12-13. ”Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg? At du skal frykte Herren din Gud, så du går på alle hans veier og elsker og tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og at du skal holde Herrens bud og forskrifter og jeg gir deg i dag, for at det kan gå deg vel.”