Home / Bibel ämnen / Förväntningar

Förväntningar

Vad förväntar sig Gud av oss? Bibeln säger i 5 Moseboken 10:12-13  Och nu, Israel, vad begär Herren, din Gud, av dig? Bara att du fruktar Herren, din Gud, så att du alltid vandrar hans vägar, älskar honom och tjänar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och håller Herrens bud och hans stadgar, som jag i dag ger dig, allt till gagn för dig själv.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...