Home / Bibelemner / Fottvetting

Fottvetting

Det var Jesus selv som innstiftet fottvetting som en symbolsk handling som kristne skulle utføre sammen. Det skulle være en forberedende handling før Herrens måltid, eller nattverden. Det står i Bibelen, Johannes 13,4-17. ”Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørker dem med linkledet som han hadde rundt livet. Han kommer så til Simon Peter. Peter sier: ”Herre, vasker du mine føtter?” Jesus svarte: ”Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.” ”Aldri skal du vaske mine føtter,” sier Peter. ”Hvis jeg ikke vasker deg, har vi ikke lenger noe sammen,” svarte Jesus. Da sier Peter: ”Herre, vask ikke bare føttene, men også hendene og hodet!” Jesus svarte: ”Den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene – men ikke alle.” For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: ”Dere er ikke alle rene.” Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem: ”Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, så må også dere vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Tjeneren er ikke større enn sin herre, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette. Om dere også gjør det, priser jeg dere lykkelige.”