Home / Subiecte biblice / Rânduiala spălării picioarelor

Rânduiala spălării picioarelor

Isus a instituit rânduiala spălării picioarelor ca o pregătire pentru participarea la Cina Domnului.

Este scris în Biblie: Ioan 13:4-17. “S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ştergar şi S-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru. Şi Petru I-a zis: “Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?” Drept răspuns, Isus i-a zis: “Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.” Petru I-a zis: “Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: “Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.” “Doamne,” I-a zis Simon Petru, “nu numai picioarele, dar şi mâinile şi capul!” Isus i-a zis: “Cine s-a scăldat, n-are trebuintă să-şi spele decât picioarele, ca să fie curat de tot; şi voi sunteti curaţi, dar nu toţi.” Căci ştia pe cel ce avea să-L vândă; de aceea a zis: “Nu sunteţi toţi curaţi.” După ce le-a spălat picioarele, Şi-a luat hainele, S-a aşezat iarăşi la masă şi le-a zis: “Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu? Voi Mă numiţi: “Învăţătorul şi Domnul”, şi bine ziceţi, căci sunt.

Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora. Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu. Adevărat, adevărat, vă spun, că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceti.”