Home / Bibelemner / Godhet

Godhet

Tross i det ondes eksistens, arbeider Gud stadig for å gjennomføre det gode. Det står i Bibelen, 1. Mosebok 50,20. ”Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode.”

Gud kan vende alt, selv det onde, til noe godt. Det står i Bibelen, Romerne 8,28. ”Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.”