Home / Subiecte biblice / Bun/Bunătate

Bun/Bunătate

În ciuda răului, Dumnezeu îndeplineşte scopurile Sale bune.

Este scris în Biblie: Geneza 50:20. “Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceeace se vede azi şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr.”

Dumnezeu poate folosi toate lucrurile, chiar şi cele rele, pentru un scop bun.

Este scris în Biblie: Romani 8:28. “De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.”