Home / Bibelemner / Gruppepress

Gruppepress

Ikke la deg presse til det ene eller det andre. Vær ærlig overfor deg selv og tenk selvstendig. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 23,2-3. ”Følg ikke mengden i det som er ondt! Når du vitner i en sak, gi da ikke etter for det mengden vil, så du fordreier retten. Og når det gjelder småkårsfolk, skal du ikke pynte på deres sak.”

Hold deg unna onde mennesker som vil ha deg med på onde handlinger. Det står i Bibelen, Ordspråkene 4,14-16. ”Slå ikke inn på de gudløses sti, følg ikke veien hvor de onde går. Sky den og hold deg unna, vend deg fra den og gå utenom! De gudløse får ikke sove uten at de har gjort noe ondt; de blir liggende søvnløse hvis de ikke har fått noen til å falle.”

Gruppepress fører ofte til dårlige valg. Det står i Bibelen, Matteus 14,9.10. ”Kongen ble ille ved, men fordi han hadde sverget, og det mens gjestene hørte på, bød han at hun skulle få det, og han sendte folk for å halshogge Johannes i fengslet.”

Å gi etter for gruppepress kan få tragiske følger. Det står i Bibelen, Lukas 23,23-24. ”Men de presset på og forlangte med høye rop at han skulle korsfestes. Og deres skrik fikk overtaket. Pilatus bestemte da at det skulle bli som de krevde.”

Vær sterk og stå for Guds sanne verdier, og nekt å inngå kompromiss. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 6,6-8. ”Vi går fram med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet, i Den Hellige Ånd, med kjærlighet uten svik, med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen til angrep og til forsvar, i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant.”