Home / Subiecte biblice / Presiunea Mulţimii

Presiunea Mulţimii

Nu-ţi permite să te abaţi într-o parte sau alta - fii cinstit şi gândeşte pentru tine însuţi.

Este scris în Biblie: Exodul 23:2-3. “Să nu te iei după mulţime ca să faci rău; şi la judecată să nu mărturiseşti trecând de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea. Să nu părtineşti pe sărac la judecată.”

Păcatul şi mizeria se asociază.

Este scris în Biblie: Proverbe 4:14-16. “Nu intra pe cărarea celor răi şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi! Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; ocoleşte-o şi treci înainte! Căci ei nu dorm, dacă nu au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă.”

Presiunea colegilor adesea duce la luarea deciziilor rele.

Este scris în Biblie: Matei 14:9. “Regele s-a intristat profund, însă fiindcă promisese şi nu voia să dea înapoi în văzul oaspeţilor, a poruncit să se facă cum ceruse fata” (NT pe înţelesul tuturor).

Presiunea mulţimii poate duce la consecinţe grave.

Este scris în Biblie: Luca 23:23-24. “Prin urmare, Pilat cedă şi Isus fu condamnat la moarte, aşa cum cereau ei; apoi, tot conform dorinţei lor, îl eliberă pe Baraba, cel inchis pentru răscoală şi omor. Iar Isus rămase în mâinile lor” (NT pe înţelesul tuturor).

Fii hotărât când stai cu adevărat de partea lui Dumnezeu şi refuză compromisul.

Este scris în Biblie: 2Corinteni 6:8. “Noi rămânem credincioşi Domnului, fie că suntem onoraţi, fie că suntem dispreţuiţi, fie că suntem criticaţi, fie că suntem lăudaţi. Noi suntem sinceri, deşi alţii spun că am fi mincinoşi” (NT pe înţelesul tuturor).