Home / Bibelemner / Homoseksualitet

Homoseksualitet

Hva lærer Bibelen om homoseksuell praksis? Det står i Bibelen, Romerne 1,26-27. ”Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier.”

Er det galt å praktisere homoseksualitet? Det står i Bibelen, 3. Mosebok 18,22. ”Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom.” Er det mulig for en som praktiserer homoseksualitet å arve Guds rike? Det står i Bibelen, 1. Korinterne 6,9. ”Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette.”

Bibelen advarer mot homoseksuell praksis. Det står i Bibelen, 1. Timoteus 1,9-11. ”Vi må huske at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovbrytere og oppsetsige, for ugudelige og syndere, folk uten respekt for det hellige, verdslige, slike som slår sin far eller mor, mordere, menn som driver hor eller har utuktig omgang med menn, for slavehandlere, løgnere og dem som sverger falskt, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære. Dette sier jeg i samsvar med evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er betrodd meg.”

All slags syndig praksis må opphøre og behøver Guds tilgivelse. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 6,11. ”Slik var noen av dere en gang. Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.”

Bibelen lover hjelp til de som ber om det. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 10,13. ”Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det.”

Dersom du selv er praktiserende homoseksuell, hva kan du gjøre?

Første skritt er å bekjenne det. Det står i Bibelen, Salmene 51,2-4. ”Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet, slett ut mine overtredelser i din store barmhjertighet. Gjør meg ren og fri for skyld, og rens meg for min synd!”

Andre skritt er å be om hjelp og tilgivelse – Gud gir alle mennesker anledning til å starte på nytt. Det står i Bibelen, Salmene 51,9-14. ”Rens meg for synd med isop, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg oppleve fryd og glede, la de lemmer du knuste, få juble! Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett all min skyld! Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd! Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg din Hellige Ånd! La meg atter fryde meg over din frelse, hold meg oppe med en villig ånd!”

For det tredje, Gud har tilgitt deg. Det står i Bibelen, Salmene 32,1-6. ”Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang. For din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft svant som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg og dekket ikke over min skyld. Jeg sa: ”Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren.” Og du tok bort min syndeskyld. Derfor skal alle fromme be til deg i trengselstider. Om det kommer en veldig flom, skal ikke vannet nå dem.”