Home / Subiecte biblice / Homosexualitate

Homosexualitate

Ce învaţă Biblia despre practicarea homosexualităţii?

Este scris în Biblie: Romani 1:26-27. “De aceea, Dumnezeu Şi-a luat mâna de pe ei şi i-a lăsat să facă toate lucrurile acestea rele, încât până şi femeile lor şi-au schimbat rostul lor normal într-unul împotriva naturii, complăcându-se în relaţii sexuale una cu alta. Iar bărbaţii, în loc să aibă raporturi normale cu femeile lor, ardeau de pofte unul pentru celălalt, făcând lucruri ruşinoase între ei şi primind, drept rezultat în sufletele lor, pedeapsa pe care o meritau cu vârf şi îndesat” (NT pe înţelesul tuturor).

Este oare păcat a practica homosexualitatea?

Este scris în Biblie: Levitic 18:22. “Homosexualitatea este absolut interzisă, căci este un mare păcat” (Traducerea engleză TLB).

Pot, oare, merge la cer cei ce practică homosexualitatea?

Este scris în Biblie: 1Corinteni 6:9. “Nu ştiţi că cei ce fac asemenea lucruri nu au nimic de-a face cu Împărăţia lui Dumnezeu? Să nu vă amăgiţi! Cei care trăiesc o viaţă imorală, cei ce se închină la idoli, cei care trăiesc în adulter, precum şi homosexualii nu vor avea nici o parte în Împărăţia Sa. Tot aşa şi hoţii, apoi cei lacomi, beţivii, calomniatorii sau tâlharii” (NT pe înţelesul tuturor).

La fel ca toţi păcătoşii, homosexualii sunt chemaţi să se pocăiască.

Este scris în Biblie: 1Timotei 1:10-11. “Aşa că, menirea unor astfel de legi este să-i infiereze ca păcătosi pe toţi cei care sunt imorali şi necuraţi: adică pe homosexuali, pe răpitori, pe mincinosi şi pe toţi ceilalţi care prin faptele lor se împotrivesc Evangheliei binecuvântatului nostru Dumnezeu, al cărui mesager sunt” (NT pe înţelesul tuturor).

Păcatele de orice fel trebuiesc oprite şi au nevoie de iertarea lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 6:11. “Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.”

Există speranţă pentru cei ce practică homosexualitatea.

Este scris în Biblie: 1 Corinteni 10:13. “Nu uitaţi însă un lucru: poftele dăunătoare care pătrund în viaţa voastră nu sunt deloc o noutate. Sunt mulţi care au avut de înfruntat exact aceleaşi dificultăţi, înaintea voastră. Şi nici o ispită nu e irezistibilă. Puteţi să vă bizuiţi pe Dumnezeu că El va avea grijă ca ispita să nu devină atât de mare încât voi să nu vă mai puteţi împotrivi ei; căci El a făcut o promisiune în acest sens şi va face precum a zis: El vă va arăta cum să scăpaţi de sub puterea ispitei, astfel încât să vă puteţi totuşi împotrivi cu răbdare” (NT pe înţelesul tuturor).

Dacă eşti homosexual, ce poţi face?

1. Recunoaşte păcatul tău.

Este scris în Biblie: Psalm 51:2-4. “Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu! Căci îmi cunosc bine fărădelegile şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta.”

2. Cere iertare pentru păcatul tău. Dumnezeu spune că poţi începe o nouă viaţă.

Este scris în Biblie: Psalm 51:7-12. “Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat; spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie şi bucurie şi oasele pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura. Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele! Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! Nu mă lepăda de la Faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!”

3.Crede că Dumnezeu te-a iertat cu adevărat şi încetează de-a te mai simţi vinovat.

Este scris în Biblie: Psalm 32:1-6. Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit! Ferice de omul, căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie! Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: “Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage Ţie la vreme potrivită! Şi chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge de loc.”