Home / Bibelemner / Hustruer

Hustruer

Hvordan beskrives en god kone i Bibelen? Det står i Bibelen, Ordspråkene 31,10-29. ”Den gode kone – hvem finner henne? Mer enn perler er hun verd. Mannen har full tillit til henne, og det skorter ikke på vinning…Styrke er beltet hun har om livet, hun legger kraft i armene. Hun merker at hennes arbeid lykkes, hennes lampe slokner ikke om natten. Hun legger hendene på rokken, og fingrene griper om teinen. Hun åpner hånden for dem som lider nød, rekker armene ut til fattigfolk…Kraft og verdighet er hennes drakt, og hun ler mot kommende dager. Hun taler klokt når hun åpner munnen, og vennlig rettledning har hun på tungen. Hun ser etter hvordan det går i huset, og spiser ikke brød hun har vunnet i latskap. Hennes sønner står fram og priser henne lykkelig, og mannen gir henne ros: ”Det finnes mange dyktige kvinner, men du overgår dem alle.””

Hva sier Bibelen om konen i forhold til sin mann? Det står i Bibelen, Efeserne 5,22-24. ”De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme. Likesom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt.”

I 1. Peter 3,1-5 står det, ”Likeså skal dere gifte kvinner underordne dere under deres menn. Så kan de menn som står Ordet imot, bli vunnet, ikke ved ord, men ved hustruens livsførsel, når de ser hvordan dere lever i renhet og gudsfrykt. La ikke ytre stas, frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere. Deres smykke skal være det indre, skjulte menneske med sitt milde og rolige sinn, som er uforgjengelig og dyrebart for Gud. For slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider, de som satte sin lit til Gud.”

Betyr dette at hustruen bestandig er den som skal jenke seg? Nei! Ekteskap innebærer underordning fra begge parter. Det står i Bibelen, Efeserne 5,21. ”Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus!”