Neveste

Ce se spune despre o soţie bună.

Este scris în Biblie: Proverbe 31:10-29. “Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea şi nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine şi nu rău, în toate zilele vieţii sale. Ea face rost de lână şi de in şi lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoţ; de departe îşi aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte şi dă hrană casei sale şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale. Se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie. Ea îşi încinge mijlocul cu putere şi îşi oţeleşte braţele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă şi degetele ei ţin fusul. Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărmiziu. Ea îşi face învelitori, are haine de in subţire şi purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porţi, când şade cu bătrânii ţării. Ea face cămăşi şi le vinde şi dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înţelepciune şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei şi nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând: “Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.”

Cum se comportă soţia faţă de soţul ei.

Este scris în Biblie: Efeseni 5:22-24. “Voi, nevestelor, trebuie să vă supuneţi conducerii soţului vostru în acelaşi fel în care vă supuneţi Domnului. Căci soţul o are în grija sa pe soţie tot aşa cum şi Cristos are în grija Sa trupul său, biserica. (În grija Lui pentru biserică, El Şi-a dat până şi viaţa, ca să-i fie Salvator!” Aşa dar, voi soţiilor trebuie să vă ascultaţi de bună voie soţul în toate lucrurile, întocmai precum ascultă şi biserica de Cristos” (NT pe înţelesul tuturor).

Oare aceasta înseamnă că soţia să fie ca o sclavă? Nu! Căsătoria reclamă supunere din partea celor doi parteneri.

Este scris în Biblie: Efeseni 5:21. “Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.”