Home / Bibelemner / Kritikk

Kritikk

Kritikk kan være nedbrytende for de den går ut over. Det står i Bibelen, Galaterne 5,15. ”Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke ødelegger hverandre.”

Å kritisere andre kan være en måte å dekke over et behov man selv har for selvkritikk. Det står i Bibelen, Matteus 7,1-5. ”Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror: La meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da først vil du se klart og kan ta flisen ut av din brors øye.”

Det å være villig til å tilgi er viktig for positiv og oppbyggende kritikk. Det står i Bibelen, Lukas 17,3. ”Ta dere i vare! Derom din bror gjør en synd, så tal ham til rette, og hvis han angrer, skal du tilgi ham.”

Tenk deg godt om før du kritiserer andre. Det står i Bibelen, Romerne 14,1. ”Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker.”

De som gir kritikk, får kritikk! Det står i Bibelen, Lukas 6,37-38. ”Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal også dere få ettergitt. Gi så skal dere få: Et godt mål, rystet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker.”

Kristne mennesker tar imot korrekt og oppbyggende kritikk, og lærer av den. Det står i Bibelen, Ordspråkene 9,8-9. ”Du skal ikke refse spotteren, for da vil han hate deg, refs heller den vise, så elsker han deg. Lær den vise, så blir han visere, undervis den rettferdige, så øker han sin kunnskap.”

Den beste beskyttelsen mot kritikk er en ren samvittighet. Det står i Bibelen, 1. Peter 3,16. ”Men gjør det ydmykt og med frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som snakker ondt om dere når dere lever et rett liv i Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger.”