Home / Bibel ämnen / Kritik

Kritik

Kritik kan vara destruktiv. Bibeln säger i Galaterbrevet 5:15: ”Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra.”

När du kritiserar andra blir du ofta blind för ditt eget behov av självkritik. Bibeln säger i Matteus 7:1-5: ”Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått som ni mäter med, skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken i ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta flisan ur din broders öga.”

Villighet att förlåta är en viktig del av konstruktiv kritik. Bibeln säger i Lukas 17:3: ”Var på er vakt! Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom.”

Var försiktig med att kritisera. Bibeln säger i Romarbrevet 14:1: ”Den som är svag i tron skall ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter.”

Den som ger kritik – får kritik. Bibeln säger i Lukas 6:37-38: ”Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”

Den kristne är vis och tar emot och lär av god konstruktiv kritik. Bibeln säger i Ordspråksboken 9:8-9: ”Förmana inte en bespottare, han kommer endast att hata dig. Förmana den som är vis, han kommer att älska dig. Ge åt den vise och han blir ännu visare. Undervisa den rättfärdige och han lär sig mera.”

Det bästa skyddet mot kritik är ett rent samvete. Bibeln säger i 1 Petrus brev 3:16: ”Men låt det ske ödmjukt, med respekt och med ett rent samvete, så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal.”

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...