Home / Bibelemner / Målsetting

Målsetting

Se fremover i tiden og legg planer for det du ønsker å oppnå. Det står i Bibelen, Lukas 14,28-31. ”Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg inn da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? For har han lagt grunnmuren, men makter ikke å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham og si: ”Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det.” Ellers hvis en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine ti tusen mann er sterk nok til å møte den andre, som kommer mot ham med tjue tusen?”

Det er lurt å legge planer og ha et mål for det en gjør. Det står i Bibelen, Ordspråkene 13,16. ”Den som er klok, gjør alt med forstand, men dåren stiller sin dumhet til skue.”

Hør på gode råd når du bestemmer dine personlige mål. Det står i Bibelen, Ordspråkene 15,22. ”Uten rådslagning mislykkes planene, men når mange gir råd, har de fremgang.”

Planlegg nøye hvordan du har tenkt å oppnå dine mål, og ikke forhast planleggingsfasen. Det står i Bibelen, Ordspråkene 21,5. ”Den flittiges tanker fører til vinning, men hastverk bare til tap.”

Våre mål bør inneholde Guds ledelse. Det står i Bibelen, Jakob 4,15-16. ”Dere skulle heller si: ”Om Herren vil, så får vi leve og kan gjøre dette eller hint.” Men dere skryter og bruker store ord. Alt slikt skryt er av det onde”.”