Home / Bibel ämnen / Målsättningar

Målsättningar

Planera för framtiden och sätt upp mål för ditt liv. Bibeln säger i Lukasevangeliet 14:28-31   Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar, för att se om han har råd med bygget? Annars kan det hända att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger: Den där, han satte i gång ett bygge men kunde inte få det färdigt! Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, sätter han sig då inte ner och överväger om han med tio tusen man kan möta den som rycker an med tjugo tusen?

Sök goda råd för att hjälpa dig med bra målsättningar. Bibeln säger i Ordspråksboken 15:22   Utan överläggning går en plan om intet, med många rådgivare lyckas den.

Planera noggrant och betänksamt utan att stressa. Bibeln säger i Ordspråksboken 21:5 Flit och förutseende ger vinst, hastverk bara förlust.

Målsättningar skall inkludera att vi underordnar oss Gud. Bibeln säger i Jakobsbrevet 4:14-16   ni vet inte hur ert liv blir i morgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga: ”Om Herren vill får vi leva och göra det eller det.” I stället är ni övermodiga och skryter. Allt sådant skryt är av ondo.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.