Home / Bibelemner / Omdømme

Omdømme

Et godt rykte er mer verdifullt enn stor rikdom. Det står i Bibelen, Ordspråkene 22,1. ”Godt navn er mer verd enn stor rikdom, å være avholdt er bedre enn sølv og gull.”

Å bryte en persons fortrolighet kan ødelegge din troverdighet og ditt rykte. Det står i Bibelen, Ordspråkene 25,9-10. ”Før bare saken med din neste, men røp ikke andres hemmeligheter. Ellers vil den som hører det, håne deg, så du for alltid får dårlig rykte.”

Hvilke trekk ved et menneske gir et godt rykte? Det står i Bibelen, Ordspråkene 22,4. ”Den lønn som gudsfrykt og ydmykhet gir, er rikdom og ære og liv.”

Godhet bringer respekt. Det står i Bibelen, Ordspråkene 11,16. ”En elskelig kvinne vinner ære, de flittige skaffer seg rikdom.”

Det er verdifullt å ha rykte på seg for å være dyktig i sitt arbeid. Det står i Bibelen, Ordspråkene 22,29. ”Ser du en mann som er dyktig i sitt arbeid? Han kan tre i tjeneste hos konger og skal ikke tjene hos småkårsfolk.”