Home / Topik Alkitab / Nama Baik

Nama Baik

Nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Ada dalam Alkitab,“ Nama baik lebih berharga dari pada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik dari pada perak dan emas.” (Amsal 22:1)

Menghianati kepercayaan dapat memberikan reputasi yang tidak baik. Ada dalam Alkitab,“ Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang.” (Amsal 25:9-10)

Kualitas apakah yang menjamin reputasi yang baik? Ada dalam Alkitab,“ Ganjaran kerendahan hati dan takut akan TUHAN adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan” (Amsal 22:4)

Kebaikan membawa rasa hormat. Ada dalam Alkitab,“ Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya.” (Amsal 11:6)

Adalah hal yang bernilai untuk memiliki reputasi akan pekerjaan yang trampil. Ada dalam Alkitab,“ Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina.” (Amsal 22:29,

Dapatkan Panduan Belajar Alkitab Gratis
Pernahkah Anda berharap untuk lebih memahami Alkitab? Mulailah sekarang...