Home / Bibelemner / Penger

Penger

Hvor kommer materielle velsignelser fra? Det står i Bibelen, 5. Mosebok 8,18. ”Nei, kom i hu at det er Herren din Gud som gir deg kraft til å vinne rikdom.”

Er det mulig for penger å komme i veien for viktigere ting? Rikdom og det materielle kan lett få viktigste plass i vårt liv og dermed stenge Gud ute. Det står i Bibelen, Jeremia 9,23-24. ”Så sier Herren: Den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den sterke ikke av sin styrke, og den rike ikke av sin rikdom. Men den som vil rose seg, skal rose seg av dette: at han har forstand og kjenner meg, vet at jeg er Herren, som viser miskunn og øver rett og rettferd på jorden. For det er slik jeg vil ha det, lyder ordet fra Herren.”

Penger og rikdom kan gi oss uheldige holdninger til det materielle. Det står i Bibelen, Lukas 12,15. ”Så sa han til dem alle: ”Pass dere for pengebegjær! For det er ikke det en eier, som gir livet, selv om en har overflod”.”

Det er ingen god idé å sette økonomisk suksess som øverste prioritet i sitt liv. Det står i Bibelen, Matteus 6,24. ”Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.” 1. Timoteus 6,9. ”De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse.”

Det er ikke umulig, men likevel vanskeligere for en rik person å komme inn i Guds rike. Det står i Bibelen, Markus 10,23-25. ”Da så Jesus seg rundt i kretsen av disiplene og sa: ”Hvor vanskelig det vil være for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike.” Disiplene ble forferdet over Jesu ord. Men han sa igjen: ”Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på sin rikdom, å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike”.”

Pengebegjær fører til det onde. Det står i Bibelen, 1. Timoteus 6,10. ”For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Drevet av pengebegjær er mange ført vill og er kommet bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.”

Tilfredshet i livet er ikke direkte knyttet til hvor mye penger eller rikdom en har. Det står i Bibelen, Filipperne 4,12-13. ”Jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. I alle ting er jeg innviet, både å være mett og å være sulten, ha overflod og lide nød. Alt makter meg i ham som gjør meg sterk.”

Vi er mest engasjert der hvor vi investerer våre midler. Det står i Bibelen, Matteus 6,21. ”For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.”