Home / Bibel ämnen / Pengar

Pengar

Varifrån kommer materiella välsignelser? Bibeln säger i 5 Moseboken 8:18   utan tänk på att det är Herren, din Gud, som ger dig kraft att skaffa rikedom, därför att han då liksom i dag kommer att upprätthålla det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed.

Pengar kan komma i vägen för viktigare saker. Rikedom kan bli det centrala i våra liv och ta Guds plats. Bibeln säger i Jeremia 9:23-24   Så säger Herren: Den vise skall inte vara stolt över sin vishet, den starke inte över sin styrka, den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta: att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden, ty däri har jag min glädje, säger Herren.

Rikedom kan ge oss fel inställning om materiella saker. Bibeln säger i Lukasevangeliet 12:15   Och han sade till dem: ”Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar.””

Det är oklokt att prioritera finansiell framgång. Bibeln säger i Matteusevangeliet 6:24   Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

1 Timotheosbrevet 6:9 säger:  De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång.”

Även om det inte är omöjligt är det svårt för de rika att bli medborgare i Guds rike. Bibeln säger i Markusevangeliet 10:23-25   Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”

Kärlek till pengar leder till det som är ont. Bibeln säger i 1 Timotheosbrevet 6:10   Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

Förnöjsamhet står inte i relation till mängd pengar eller ägodelar. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:12-13   Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.

Vårt intresse finns där våra pengar investeras. Bibeln säger i Matteusevangeliet 6:21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.