Home / Bibelemner / Problemløsning

Problemløsning

Første prinsipp når man skal løse et problem er å få alle fakta på bordet. Det står i Bibelen, Ordspråkene 18,13. ”At noen svarer før han har hørt, er dumt og til skam for ham.”

Andre prinsipp for å løse problemer er å være åpen for nye ideer for løsninger. Det står i Bibelen, Ordspråkene 18,15. ”Den kloke skaffer seg kunnskap, de vise legger vinn på å høre og lære.”

Tredje prinsipp for å løse problemer er å se på alle sider av problemstillingen. Det står i Bibelen, Ordspråkene 18,17. ”Den som taler først i en sak, har rett inntil motparten kommer og gransker hans ord.”

Hvordan ønsker Gud at vi skal reagere når vi får problemer? Vi må innse at problemer alltid vil dukke opp, og vi må lære av problemene slik at vi utvikler oss videre. Det står i Bibelen, Jakob 1,2-4. ”Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Men utholdenheten må vise seg i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele og ikke stå tilbake i noe.”

Problemer er på en måte en bekreftelse på at vi blir forberedt på et liv i himmelen. Det står i Bibelen, 2. Tessaloniker 1,5. ”Dette er et varsel om Guds rettferdige dom. Når den kommer, skal dere finnes verdige til å få Guds rike, som dere nå lider for.”

Hvordan kan vi overleve store og alvorlige problemer? Gud er ved vår side gjennom alle lidelser. Det står i Bibelen, Salmene 145,14. ”Herren støtter enhver som faller, og reiser alle nedbøyde opp.”

Noen ganger er Jesus i stand til å skape løsninger på byrdene og problemene vi sliter med. Det står i Bibelen, Matteus 11,28. ”Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.”

Gud ønsker bare det gode for ditt liv – ha tillit til dette. Det står i Bibelen, Romerne 8,28. ”Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.”

Sliter du med å løse vanskelige problemer? Gud vil hjelpe deg. Det står i Bibelen, Jakob 1,5-8. ”Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner på en bølge på havet, som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, splittet som han er og ustø i alle sin ferd.”

Når du trenger svar, stol på Gud fremfor deg selv. Det står i Bibelen, Ordspråkene 3,4-6. ”Da får Gud og mennesker godvilje for deg og holder deg for en forstandig mann. Stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke lit til ditt vett! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han dine stier jevne.”