Home / Bibel ämnen / Problemlösning

Problemlösning

Den första principen vid problemlösning är att få alla fakta. Bibeln säger i Ordspråksboken 18:13  Att svara innan man lyssnat är en dårskap och en skam.

Den andra principen för problemlösning är att vara öppen för nya idéer. Bibeln säger i Ordspråksboken 18:15  Den kloke samlar kunskap, den vise lyssnar och lär.

Den tredje principen för problemlösning är att höra båda sidor av saken. Bibeln säger i Ordspråksboken 18:17 Den som först för sin talan har rätt – tills han möter motpartens frågor.”

Hur vill Gud att vi skall reagera på problem? Inse att problem är oundvikliga och att vi med Guds hjälp kan växa genom dem. Bibeln säger i Jakobsbrevet 1:2-4   Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela, utan någon brist.”

Med Gud vid vår sida kan problem förbereda oss för himlen. Bibeln säger i 2 Tessalonikerbrevet 1:5 De förebådar Guds rättvisa dom, att han skall förklara er värdiga Guds rike, som ni får lida för.”

Hur skall vi hantera problem? Be Gud om att hjälpa oss med dem. Bibeln säger i Psalm 145:14 Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar.”

Jesus kan befria oss från bördor och problem. Bibeln säger i Matteusevangeliet 11:28 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.

Lita på att Guds yttersta syfte med ditt liv är gott. Bibeln säger i Romarbrevet 8:28  Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan.

Har du svårt med att lösa dina problem? Gud vill hjälpa dig. Bibeln säger i Jakobsbrevet 1:5 Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om. Men han skall be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, skall inte vänta sig något av Herren.

Lita mera på Gud än dig själv för vägledning. Bibeln säger i Ordspråksboken 3:5-7 Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så skall han jämna vägen för dig. Tyck inte att du själv är vis, frukta Herren och fly det onda.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.