Home / Subiecte biblice / Rezolvarea Problemelor

Rezolvarea Problemelor

Primul principiu pentru rezolvarea problemei este să cunoşti faptele.

Este scris în Biblie: Proverbe 18:13. “Ce ruşine - da, ce nebunie! - să hotărăşti înainte de a cunoaşte faptele!” (Traducerea engleză TLB).

Al doilea principiu pentru rezolvarea problemelor este să fii deschis pentru noile idei.

Este scris în Biblie: Proverbe 18:15. “Omul inteligent totdeauna este deschis pentru ideile noi. De fapt, el le caut㔠(Traducerea engleză TLB).

Al treilea principiu pentru rezolvarea problemelor este să cercetezi cele două feţe ele faptei.

Este scris în Biblie: Proverbe 18:17. “Cel care vorbeşte întâi în pricina lui, pare că are dreptate, dar vine celalalt şi-l ia la cercetare.”

Cum doreşte Dumnezeu ca noi să răspundem problemelor? Să ştim că problemele sunt inevitabile şi să creştem ca rezultat al lor.

Este scris în Biblie: Iacov 1:2-4. “Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.”

Problemele confirmă că noi am fost pregătiţi pentru cer.

Este scris în Biblie: 2Tesaloniceni 1:5. “Acesta nu e decât un exemplu al modului drept şi nepărtinitor al lui Dumnezeu de a acţiona, fiindcă El foloseşte suferinţele de care aveţi voi parte în vederea pregătirii voastre pentru Împărăţia Sa” (NT pe înţelesul tuturor).

Cum putem să rezolvăm problemele? Dumnezeu ne poate ajuta.

Este scris în Biblie: Psalm 145:14. “Domnul sprijineşte pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe cei încovoiaţi.”

Isus poate să ne elibereze de poveri şi probleme.

Este scris în Biblie: Matei 11:28. “Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.”

Ai încredere că scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta este bun.

Este scris în Biblie: Romani 8:28. “De altă parte, ştim, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele cel or ce sunt chemaţi după planul Său.”

Timpurile grele ne rezolvă problemele? Dumnezeu va ajuta.

Este scris în Biblie: Iacov 1:5-7. “Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, turburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul.”

Încrede-te în Dumnezeu şi nu în tine însuţi pentru călăuzire.

Este scris în Biblie: Proverbe 3:4-6. “Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta. Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va netezi cărările.”