Ris

Kontrollert ris kan være et passende virkemiddel i barneoppdragelse. Det står i Bibelen, Ordspråkene 29,15. ”Ris og refsing gir visdom, men en gutt som får gjøre som han vil, fører skam over sin mor.”