Adhabu

Nivema kumwadhibu mtoto. Imeandikwa, Mithali 29:15 "Fimbo na maonyo hutia hekima bali mwana aliyeachiliwa humuaibisha mamaye."