Home / Bibelemner / Samfunnet

Samfunnet

På samme måte som krydder og salt bringer frem det beste i maten, slik skal også kristne sette smak på vår verden for Gud. Det står i Bibelen, Matteus 5,13-14. ”Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.”

Jesus utfordret samfunnets normer – han sa storhet kommer av å tjene andre. Det står i Bibelen, Matteus 23,11-12. ”Den som er størst blant dere, skal være de andres tjener. Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.”

Jesus advarer oss mot å følge blindt etter samfunnets normer. Det står i Bibelen, 1. Johannes 2,15-17. ”Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. For alt her i verden – sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom – det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.”