Home / Bibel ämnen / Samhället

Samhället

Liksom kryddor framhäver det bästa i maten, så bör de kristna vara en krydda i världen för Gud. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:13-14   Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas,

Jesus säger att  verklig storhet är att tjäna varandra. Bibeln säger i Matteusevangeliet 23:11-12   Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Bibeln varnar oss för att följa samhällets normer. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet  2:15-17   Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.