Home / Subiecte biblice / Societate

Societate

După cum condimentele îmbunătăţesc gustul alimentelor, tot aşa creştinii pot transforma lumea pentru Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Matei 5:13-14. “Voi sunteţi sarea pământului, care face lumea suportabilă. Ce se va întâmpla cu lumea dacă vă veţi pierde gustul de sare? Chiar şi voi veţi fi aruncaţi afară şi călcaţi în picioare ca unii care nu mai valoraţi nimic. Voi sunteţi lumina lumii - o cetate aşezată pe munte, care străluceşte în noapte ca toţi s-o poată vedea” (NT pe înţelesul tuturor).

Domnul Isus nu S-a conformat normelor societăţii. El spunea: Mărirea vine din servire.

Este scris în Biblie: Matei 23:11-12. “Cu cât este mai umilă slujirea voastră pentru alţii, cu atât mai mari sunteţi voi. Ca să fii cel mai mare, fii slujitor. Însă cei ce se cred mari vor fi desamăgiţi şi umiliţi, iar cei ce se umilesc vor fi preţuiţi cu adevărat” (NT pe înţelesul tuturor).

Isus ne avertizează să nu ne conformăm obiceiurilor societăţii.

Este scris în Biblie: 1Ioan 2:15-17. “Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.”